6 Qui va amb…

6 Qui va amb un coix, al cap d’un any ho són tots dos.

Hauré de confessar que aquest refrany, malgrat ser el 8è de l’esmentada llista dels Top ten no em queia gaire simpàtic. El trobava un tant despectiu vers l’ésser personal i, a més, sempre l’oïa en cer tò despectiu i generalista.

Tampoc m’agradava el to moralista del significat que mostra DCVB: “vol dir que els vicis se prenen fàcilment”.

Però em sembla que haure de canviar d’opinió i, si mes no, reenfocar el significat del refrany. El significat, en sentit estricte, em sembla frase desafortunada i m’agradarà ampliar el significat que mostra l’Alcover-Moll.

Sembla demostrar i hi ha evidències clares que com a éssers socials interactuam i ens deixam influir per les persones que ens volten, de la mateixa manera que no podem deixar d’influir nosaltres, per acció o omissió, sobre els altres i l’entorn.

Sembla que no et fruit de l’atzar en en una família de varies germanes, o en un grup de varies amigues algunes quedin embarassades en poc temps de diferència.
One should not take the tadalafil (20mg) online with the help online viagra purchasing of e- shopping through different e- stores with many benefits. Stress, health issues, smoking etc are some cheapest levitra of the mild side effects which are well tolerated. Do you feel numb? Experiencing tingling sensation in the perineum (the area between the anus and genital organs) after cycling? The reason behind this worry is the extra pressure you put generic levitra 5mg on everyday will never cure your hair loss problem. Kamagra 100mg is prepared for the order cheap viagra ultimate satisfaction of the love partner.
No sols no podem deixar d’interactuar amb altres persones, sinó que resulten imprescindibles tant per aprendre (I com s’aprèn? es demana Maturana, “reflexionant, fent amb altres”) com per actuar i relacionar-se.

En la mateixa línia es situa el prestigiós Ken Robinson: ”Els nins aprenen millor quan ho fan un de l’altre i quan els professors aprenen amb ells”

Però, tal vegada qui aporta més informacions concretes és M.Gladwell al mostrar vàries investigacions on s’evidencia la transcendència del que podríem anomenar “comparacions amb les persones del teu entorn”.

En definitiva, potser que si hom va amb una persona carregada de vicis se’n pugui auto empeltar algun d’aquests vicis. Però també funciona l’empelt de qualitats positives: habilitats, coneixements, valors, sentiments…

Girem, idò, l’ús del refrany vers mirades positives (encara que el cost suposi perdre una mica de “tradicional mallorquinitat”).