21 Moraduix i altres

Moraduix i altres herbes

Realment la present entrada d’avui es podria plantejar en forma de joc.

A la majoria de cases, ja sigui en un racó del corral o en un cossiol, es disposen de determinades herbes culinàries o aromàtiques. Llavors el joc compartit podria ser respondre a la pregunta: ¿quines herbes aromàtiques procura tenir a mà la meva padrina o el meu padri?

Una de les que sortiria segurament seria el moraduix (Origanum majorana) condiment gairebé indispensable, entre altres, en aguiats i escaldums. Però també n’hi podria haver moltes altres: des del julivert al tem passant per al digestiva herba sana.

De fet l’he posat en el títol perquè, juntament amb el julivert eren les dues que tenia la meva padrina Margalida sembrades en el corral, en un racó del tancat de les plantes ornamentals.

El Cançoner Popular de Mallorca del Pare Ginard ens orienta cap a significats simbòlics de la planta al recollir;
No em toquis es moraduix,
no em toquis s’aufabeguera,
They have years of experience in the same field who buy cheap levitra cares for the plight of the customers and have sound knowledge of the tools used and are able to provide quick or even instant solutions. Some extensor lag is likely with splint treatment, but this does not appear to result female generic viagra http://raindogscine.com/?attachment_id=329 in patient dissatisfaction or functional deficit. Stop the intake purchase sildenafil online of alcohol as well cigarette. Moreover, the online pharmacy offers you a clear product description where Dapoxetine actually enhances the serotonin levels in the brain that manages and controls the level viagra 20mg in india of testosterone produced in the body. no em véngues pus per darrere:
vine per davant, me’n ‘fluix
A Menudanatura.com es considera moraduix a l’Origanum vulgare que nosaltres en diem orenga, hem considerat adient posar l’enllaç per la descripció que en fa d’usos i propietats.

Per la seva banda Francesc Bonafè a Flora de Mallorca en mostra quatre varietats d’Origanum: el virens, vulgare i el majoricum que serien tres tipus d’orenga i el majorana que és el moraduix.

A ses Sitges teníem un itinerari d’herbes aromàtiques per treballar i experimentar amb els infants les olors, atès que es considera l’olfacte el sentit amb la memòria més llarga.

Informacions:
Herbari virtual
Menuda natura
ses Sitges
Viquièdia