2 Tots duim una campana dalt es cap

El DCVB també el mostra a la veu “campana” amb el significat “tots demostram amb les nostres obres el nostre caràcter, encara que no vulguem”

Vendria a ser un refrany de significat diferent a l’anterior. Aquest recollit Mallorca.

En la mateixa línia hi podríem incloure aquell de “S’homo es té per sa dita, i es bou p’es banyam” que vol dir que el compliment de la paraula és el que caracteritza l’home formal

La campana, l’ésser que mostren les nostres obres potser personal i intransferible però, a vegades la “determinada manera de fer” potser familiar, entrant així en la transcendència de l’impacte de la cultura en la nostra formació. Els malnoms encara vigents a bona part dels pobles de l’interior identifiquen, es poden identificar amb certes i determinades manera de ser. Qüestió lògica si es consideren les influències inconscients dels pares sobre els fills.

En tot cas i com recorda D.Bohm (1980) “Tot es troba plegat en tot”. Una part pot descriure l’estructura de l’objecte sencer.

Una determinada acció pot orientar sobre el comportament. La campana que portam sobre el cap mostra el que desitjam i també el que no es agrada. Podem posar capes de maquillatge per distreure i amagar, però hi ha el que hi ha.

I d’altra banda hauríem de considerar que tots els nostres actes expandeixen un determinat so. Ens mostram de forma continuada.!

Entre altres, idees que en podem treure:

  • Els nostres fets ens defineixen.
  • Les decisions i les accions poden estar condicionades per moltes circumstàncies, però en tot cas, donen indicacions de l’ésser.

Peripheral artery viagra sale mastercard disease can be treated by lifestyle alterations, medications, angioplasty and related treatments, or surgery. generic line viagra I want you to know I am making you a bit nervous, but you need to know these sex positions, which need to be avoided to keep your sex life fresh. If you treat with the sildenafil in canada, you will be able to get lots of benefit from this drug without a problem. You can create more contact and pressure in her genitals and frankkrauseautomotive.com pfizer online viagra last longer in bed for over 5 minutes and mesmerize her with enhanced sexual pleasure.