18 Petites informacions/2

“Mentre l’ozó disminueix de l’atmosfera superior, la Terra rep més raciació ultraviolada, que causa càncer de pell i cataractes, i afebleix el sistema immunitari humà. Com més radiació travessarà l’atmosfera, pitjors seran els afectes sobre la salut humana, sobre els conreus i les poblacions animals. Afectarà el benestar de cada ésser viu que existeix damunt la Terra” (Worldwatch Institute.)

“Ningú no sap quant de plàstics embruta els oceans. Però un informe recent calcula que mariners i pescador llancen al mari fins a 175 milions de quilograms d’envasos, embalatges i residis pesquers. Milions de quilos més procedeixen de particulars, vaixells privats i fàbriques” (Michael Bowker. International Wildlife Magazine)

“D’ençà de 1960, el residus generats pels envasos i embalatges han augmentat en un 200%” (Renew América)

“Un fet sorprenent sobre l’aigua: per a fabricar una pastilla de mantega es necessiten 376 litres d’aigua”.

“Un advertiment per salvar la Terra: quan cerquis aparells elèctrics nous comprova’n les marques més eficaces quants al consum d’energia”

”Entorn del 40% de les piles venudes cada anys ho són per Nadal”

To overcome this difficulty they find a wrong solution of viagra generika staying away from their problem and withdrawing sexual activity for ever. With short-acting ways and long-lasting effectiveness, Kamagra available as tablets helps check stock cialis 5 mg getting prolonged sexual pleasure in lovemaking. Other Options to Consider There order cialis australia are many factors that come into the US, it rings a bell. When you take this erection pill, you cute-n-tiny.com sample of viagra will receive quick, self-generated erection so large and strong, even you will be amazed with it and your partner will be gratified each time you make love to each other.

“Compte amb el cafè!. Hi ha plaguicides prohibits als països occidentals que es venen als països productors de cafè”. El mateix es podria dir d’altres prodectes; per això cal cercar productes de proximitat. Les etiquetes de venda han de portar l’origen dels productes. Millor consumir productes amb garanties ecològiques.

“Llencem a l’Estat espanyol 300.000 tones de metalls, 600.000 de vidre i 2 milions de tones de paper, xifres que oscil·len entre el 10 i el 75% de la producció dels esmentats materials”.

Totes les cites son de “50 coses senzilles que tu pots fer per salvar la Terra” (1992).

Cartell en una botiga de segona mà:
“Més del 50% de les peces de roba acaben en el fems en menys d’un any, des de la data de fabricació”

Imatge: Nadal