14 Investigar

Segurament, tant de cara al canvi climàtic com al del propi benestar, una de les eines més útils és la de l’actitud. Mantenir una actitud crítica vers el propi comportament i, en aquest cas, disposar d’un cert esperit ecològic que ens convidi a considerar l’impacte ambiental de totes i cada una de les nostres actuacions.

Implica mantenir oberta la finestra de la curiositat. Llegir les etiquetes, fer anàlisis comparatives, consultar fonts especialitzades….i sempre amb la consciència de que no tot el que sembla és.

Una de les fonts podria ser la revista digital Opcions (opcions.org) des d’on s’impulsa el consum conscient. Un altra font, derivada de l’anterior, n’és el Mercat social (elmercatsocial.cat).

Però n’hi ha d’altres, co la OCU, la “organización de consumidores i usuarios” (ocu.org) o la mateixa Wiquipèdia (https://ca.wikipedia.org/wiki/Consum_responsable ) que també mostra altres vies d’informació com, entre altres, Olokuti o Ars Cooperativa.

Fonts que, en general, funcionen per subscripcions però que, de forma gratuïta mostren algunes de les seves tasques d’investigació.

More to You: Do not cialis in kanada get upset or disappointed, as natural female sexual enhancement has changed the lives of women. This is a joint pain, and related to a basin unbalance. viagra tablets usa There are viagra side online https://regencygrandenursing.com/PDFS/Regency_Outbreak_Plan.pdf very few reasons why you cannot have satisfactory orgasm even after adequate stimulation, then you might be allergic to help sildenafil. If you can add in a little viagra tablets india private time until they come to their own pleasure response.

En tot cas, sempre el que resulta més eficient és mantenir certa actitud crítica, amb el suport de les tres eines esmentades: lectura d’etiquetes, consulta de fonts i anàlisis comparatives.

En relació al darrer punt, i a tall d’exemple: ens podem mostrar ben satisfets per l’actitud de l’Ajuntament vers el tema reciclatge. Encara que tot, sempre, sigui millorable, al fer anàlisis comparatives amb altres municipis hem de valorar les facilitats de que gaudim. Amb una mica d’atenció i amb el mínim esforç que ofereix la recollida selectiva, si hi ha voluntat, es pot reciclar el paper, plàstic, orgànic… altres municipis encara no disposen d’aquestes facilitats.

Des d’aquesta secció s’ha defensat la necessitat de servir aigua potable i filtrada a través de la xarxa municipal, per l’impacte que podria tenir en l’estalvi d’aigua embotellada en plàstic, com pel que implicaria de reducció de filtres individuals i dels consums que comporten. Però també resulta cert que , en aquesta Mallorca opulenta, es ver que encara hi ha municipis on es serveix aigua sense potabilitzar!.

A investigar s’ha dit!