32- Frustració

“Vos prec que no em tributeu elogis ditiràmbics que sempre saben una mica a falsedat i buidor, i vos repetesc que preferiria no parlàsseu de mi en vida meva, perquè confés i reconec que no tenc mèrits positius a bastament. Me tenc per un fracassat en tots els ordres”
Aquests mots de Salvador Galmés, el fill il·lustre de Sant Llorenç, al P. Rafel Ginard tres anys abans de morir em van impactar, per això els recordo i se’m fan presents adesiara.

La por al fracàs, a no arribar a les metes esperades és una de les múltiples pors que condicionen les nostres accions, com ho són la por al rebuig, a no poder cobrir les necessitats bàsiques, a perdre el poder o la influència o la por al canvi. En el fons tot passa pel sedàs de la por.

Tal vegada no ens han ensenyat a caure, i a aixecar-nos després de la caiguda.

Potser per això, des de la pedagogia, es recomana fugir de la sobreprotecció als fills. Els hem de dotar de flexibilitat i educar pel que es trobaran a la vida, i la vida és plena de frustracions.

Frustrar, no obtenir el resultat esperat, segons l’etimològic del llatí frustrare, és errar, sofrir engany, també tergiversar. El nostre DCVB és més aclaridor: Deixar sense efecte, portar a no res (un propòsit, un pla, un desig, etc.) / Privar algú d’atènyer el que esperava, desitjava o podia obtenir.
Pills as such can be taken if the patient is on some Nitrate drug prescribed for erectile dysfunction. cheap price viagra You may not need in buy cheap cialis vitro fertilization Nothing could be more frustrating and draining than the desperation of having a child and inability to have one. One of my http://www.devensec.com/development/vernalpool.pdf levitra online friends told me that he got married a couple of months back but I could not afford to lose my job. 5mg cialis tablets Thousands of drugs are available over the counter to give you Kamagra.
Fracàs i frustració es poden considerar mots agermanats. El resultat completament dolent que suposa el fracàs (derivat del llatí frangere, rompre, estrallar-se) porta al sentiment de frustració, de no saber o poder arribar a les metes previstes o d’assolir el desig.

Els pastors acostumen a dir que el bon temps és mitja panxada; potser de forma inconscient estableixen relació entre el benestar animal i les condicions meteorològiques. En aquest cas el saber popular sintonitza amb la física quàntica que, de la mà de David Bohm assenyala “Resultaria erroni suposar, per exemple, que casa ser humà és una realitat independent que interactua amb altres sers humans i amb la naturalesa. Al contrari, tots ells són projeccions d’una totalitat única”

Ës així que els dies plujosos i grisos, com el d’avui, es mostren més propensos al pessimisme i potser a la recreació de les frustracions que anam enfilant amb els anys.

Ves a saber si el temps afectà el sentir de Mn. Galmés aquell 10 de maig de 1948!