8 Ventall d’acció

Del 5è  Principi de la Carta de Ciutats Educadores, per la seva singularitat, se’n faran dos comentaris, el primer referit al ventall d’acció.

Comença dient el Principi “Els ajuntaments exerciran amb eficàcia les competències que els correspongui en matèria d’educació. Sigui quin sigui l’abast d’aquestes competències hauran de plantejar una política educativa àmplia i de caràcter transversal i innovador i incloure totes les modalitats d’educació formal, no formal i informal i les diverses manifestacions culturals, fonts d’informació i vies de descobriment de la realitat que es produeixin a la ciutat”. Què en el nostre cas seria en el municipi.

En definitiva, la proposta conforma un ampli ventall per a la política educativa del municipi.
No solament s’han de cobrir les necessitats dels pares o de l’escola (formació formal) sinò que l’abast de la transversabilitat i la innovació hauria de cobrir, també la formació no formal que aniria des dels cursos d’adults, a les classes de pàdel o els entrenaments del futbol, per posar exemples. I també els aspectes de formació informal, de totes aquelles matèries i accions que no es consideren ni porten l’etiqueta de  formatives, però que ho són.
En definitiva la política educativa d’un municipi educador hauria de conformar un embolcall transparent de tota acció educativa i cultural.

The medicine is easily available cheap viagra levitra at authorized medical store. In pulmonary fibrosis, the retinoic acid lowered lung fibroblast collagen expression, inhibition of viagra online pharmacy fibrosis, the development. viagra tablets 20mg Also by recognizing and treating the core symptom that is causing you ED. The process levitra free samples purchased here should be normal for the balance purpose. La clau potser es troba en la qüestió: Quin missatge se’n deriva de l’acció?. ¿Quin és el missatge què poden rebre els infants?.
I es clar, això tant afecta a l’estacionament de vehicles, com a l’estil dels missatges de l’entrenador o els continguts d’un determinat curs. Com també a l’estil comunicatiu dels diferents departaments que conformen el municipi.

Possibles possibilitats de millora:
Disseny d’un programa, obert, transparent i participatiu de política educativa del municipi.
Que aquest programa contempli aspectes de formació formal, però també de la no formal i de la informal.

Imatge: embolcall transparent