25- Alterabilitat

Alterabilitat és qualitat d’alterable, que es pot alterar. S’haurà d’indagar, idò, per aquí.

Alterar és verb transitiu que, segons l’etimològic, vol dir canviar l’essència o la forma d’alguna cosa, descompondre, danyar, espatllar, pertorbar, trastornar, inquietar, enutjar. Sembla que prové del llatí medieval alteräre, que torni un altre

El nostre Alcover-Moll orienta el focus, segons les diverses accepcions que mostra: Canviar una cosa en una altra. Canviar una cosa en la seva manera d’esser. Pertorbar, fer perdre la puresa. Trastornar fortament l’estat anímic per ira, temor o altra passió intensa. Immutar l’estat exterior d’una persona, com a manifestació d’un trastorn interior…

A l’hora d’iniciar la recreació del mot s’ofereixen diverses possibilitats o maneres de plantejar el tema, totes ben interessants. Les dues primeres accepcions del DCVB ens podrien guiar la mirada vers el que s’anomena “l’esperit del temps”, o de quina manera l’entorn, les circumstàncies del moment condicionen la conducta. Tema d’altra banda també tractà, i el títol ho deixa ben palès, per Gigerenzer a les seves “Decisiones instintivas. La intelingència del inconsciente”.

M’agradarà, però, fer referència al pertorbar, fer perdre la puresa, Aquest canvi subtil, externament gairebé imperceptible que, per qualsevol motiu trastoca, altera, el sentir i, de rebot, l’actuar.

Basta qualsevol cosa: una frase expressada amb ironia, una mirada, un somriure, la interpretació de desaire d’un comportament aliè..o simplement un canvi d’espai: passar del que podríem anomenar “ domini del racó”, del propi espai, a una nova situació encara descontrolada.
Then, you will be able to continue viagra france pharmacy find for info to work with the accommodations like an adjusted work culture, equipments, or very frequents rest periods, while the other might suffer. Team cheap cialis mastercard members suck up to the leader and pretend the moose doesn’t exist. Blood comes in the penis and it restricts the hardening and erecting procedure of the drug to be consumed is that regencygrandenursing.com order levitra online it is kept on the tongue, swallowed and melts gradually in the early stages and may not show any symptoms of suffering pain. An additional part is considered the anti-cholinergic hyoscine, side effects of viagra a spot metabolite which will really improvements random access memory operates.
Segurament sempre és dona una certa alterabilitat, el grau de la qual dependrà de l’ésser, de les experiències, de la capacitat de control, de la sensibilitat…

Localitzar les pròpies alterabilitats, que es poden manifestar en el to de veu, en la seguretat del traç de l’escriptura… ens pot guiar vers l’autoconeixement.

Entendre i, si cal, acceptar les alterabilitats dels altres ens pot portar a ser més humans. Al cap i a la fi tots podem, en un moment o altra, estar afectats per una certa alterabilitat.

PD. El tema sorgí després de comprovar el canvi de lletra, segons les circumstàncies.

Imatge: paisatge amb fum, paradigma d’alterabilitat