23- Vanitat

Del llatí vanitas, vanitatis, assenyala qualitat del que és va, pura aparença, frau, presumpció de que es posseeix alguna cosa quan l’interior és buit.
El nostre DCVB, de banda el concepte assenyalat hi afegeix: “Orgull inspirat per un alt concepte del propi valer, amb un desig immoderat d’esser notat i lloat de les gents” i la “manca de consistència moral”.

Tan estesa és la vanitat que es considera una variant de la supèrbia que, si mes no en el nostre àmbit, té consideració de “pecat capital”. Segons Dante el pitjor dels pecats capitals.
Ben interessant resulta la descripció que, de l’orgull o vanitat mostra la wiquipèdia.

Well, cheap Tadalis with 20mg only works if exercised when you are 100mg viagra price sexually motivated. The time or duration this type purchase levitra of ED last can be some months. The root cause The point of emphasis for Irving is to cheap viagra stay off the floor so that his body takes less of a beating during the season. This sexual problem has increased many complications in the viagra levitra viagra patient’s life. Però en la recreació volia centrar la mirada en la vanitat nostrada, aquesta vanitat subtil i constant que és component de l’aire que respiram. Es pot manifestar de moltes i variades formes: una mirada amb singular cara de satisfacció, el continu desig de corregir el que fan les altres persones, la necessitat de ser presents de forma continuada, el desig de mostrar, de forma ostentosa que es tenen més coses i millors que les altres persones o simplement el bravejar de forma exagera, una mostra de vanitat en forma d’expressió verbal.

Es vella, inherent a les comunitat humanes, però potser, en el nostre cas, darrerament se’n detecta un cert increment.
Antònims de vanitat són modèstia i humilitat.

Imatge: vista posterior d’un pago, simbol de vanitat, amb les plomes esteses