3 Canvi d’actituds

Gairebé tot a la vegada, Miquel A. Llauger comentà la seva mirada sobre el concepte d’emergència climàtica, surt a llum la contaminació de plàstic de Cocacola i el Govern aprova la Declaració d’emergència climàtica amb el compromís de desenvolupar polítiques actives i de planificar accions en els sectors social , econòmic i territorial. En definitiva, l’olla bull i es d’esperar que en surtin decisions que ens afectaran directament.

D’altra banda el braç arriba on arriba. De banda el vot, saber el que consumim llegint les etiquetes dels productes i el desig, hi ha altres accions que nosaltres podem fer directament. Potser una primera passa important passaria pel difícil camí del canvi d’actituds. Just que minvàssim una mica l’ús de plàstics a cada casa, ja s’hauria donat una passa important.

Tots sabem com, nosaltres, podríem minvar l’ús de plàstics. Per a alguns es tractarà simplement d’anar a comprar amb una borsa o un senalló. Per altres la substitució de botelles de plàstic per altres de vidre. O tapant els aliment amb un altre plat, com es feia un temps. Cadascú sap on vol/pot arribar, el que avui no és de rebut és no fer res.

You http://respitecaresa.org/?plugin=all-in-one-event-calendar&controller=ai1ec_exporter_controller&action=export_events&ai1ec_post_ids=950&xml=true 50mg sildenafil generic may have query how it can help you or your family. Its occurrence in a population is quite variable within different vardenafil india age groups. The goal of IUI is to increase the risk of http://respitecaresa.org/event/efmp-parents-night-out/ viagra professional erectile dysfunction. Some of them can be treated and cured with the help of antibiotics that are safe buy viagra cialis and effective? Kamagra- These pills are amongst the potential drugs to increase blood circulation in penile region all naturally without any side effects. El tema del plàstic, com anirem veient, no deixa de ser un exemple, com també ho és el consum d’aigua, la necessitat de llegir les etiquetes dels productes que compram o la necessitat de racionalitzar el nostre transport o l’ús del paper.

El que resulta evident és que no podem continuar consumint alegrement recursos de forma indefinida si vivim en un Planeta limitat. Implica consciència i un canvi d’actituds.

La frase: Els vaixells són responsables de llençar al mar més de 450.000 envasos de plàstic cada dia (Dades de 1989)
Proposta de compromís: utilitzar botelles de vidre reciclable, en comptes de botelles de plàstic