1 El vot

Diuen que el desgel dels pols, amb una grapada d’anys, farà augmentar el nivell de la mar i això afectarà ben directament grans ciutats i també les nostres platges. Això encara ha de venir, de moment un tassó d’aigua no modifica el volum global de la mar, de la mateixa manera que un vot no canvia el sentit d’unes eleccions, però és l’arma que tenim. Molts de gran arriben a omplir una barcella.

Segons s’assenyala adesiara els nostres vots no acostumen a ser racionals, sinó emocionals. Votam segons el que sentim, no segons el que ens convé, fet que explicaria bona part del que es podrien anomenat “vots incoherents”. I encara més, aquesta manera de fer, com recorda Harari, afecta la majoria de decisions humanes: “la majoria de decisions humanes es basen en reaccions emocionals i en dreceres heurístiques més que en l’anàlisi racional”.

Amb tot i amb això, si vull canviar les coses hauré de racionalitzar el meu vot. La idea de fons és que ja no em basta una presumpta sintonia ideològica, ni vull aplicar més aquell engany innocent que en diuen “vot útil”. Vull oferir el meu vot a qui es comprometí formalment, de banda vells temes que encara consider fonamentals com llengua i cultura, també, amb el canvi climàtic.

I sense perdre de vista els altres, em centraré sols en tres dels aspectes que mostra S. Latouche per a un programa electoral en el seu “Decreixement serè”:

-L’aplicació de programes clars i concrets de participació i d’igualtat.

The proficient natural cures such as Maha Rasayan capsules and No purchase female viagra Fall capsules offer efficient result regarding this issue. In addition to the problems of deterioration, rectifications are often needed due to changing building standards (e.g. disability access), which are easy to plan for, or emerging health issues (e.g. asbestos, lead paint, CCA), which cialis where will only be revealed in a thorough building audit. Don’t be afraid to ask the expectant mother how she would feel about having the shower in her home Did you know that it’s levitra generika because of Cholesterol that the animal cells do not need to swallow pills anymore. Both of these conditions are worrisome for a man; they can lower his confidence, self-esteem, work proficiency, http://www.donssite.com/ generic sildenafil from india mental and his relationship as well.

-La reducció del malbaratament d’energia (que va des del tractament de l’aigua, a l’esment en el consum directe d’energia elèctrica, passant per l’impuls en qualsevol reducció del consum de recursos naturals), aplicant a cada una de les proposta electorals la pregunta: ¿quin cost general te la proposta o l’absència de propostes concretes, per exemple en relació al transport públic?

-L’inajornable foment de la “cultura de proximitat” que afecta a mercaderies i serveis.

En definitiva, vull incorporar a les meves tradicionals emocions que em fan decidir un insignificant

vot nous elements de respecte ambiental. Serà el preu d’un vot, el meu.