03 Tots ho sabem!

El que resulta interessant d’aquesta lluita és que ja sabem el que hem de fer:
Reduir (disminuir l’impacte sobre la biosfera, consumir menys -aigua, residus, transport…-)
Reciclar (donar una altra utilitat al que ja no necessitem i ens sobra)
Reutilitzar (utilitzar més d’una vegada, procurar superar el “usar i tirar”)
La famosa llei de les 3R, un vell concepte que tots tenim a la memòria. Tenir-lo a la memòria no implica, però, una aplicació amb tota la intensitat que podríem.
Tots els aspectes concrets que s’aniran enunciant a la pàgina aniran en aquest sentit.

Amb tot i amb això Latouche en el seu “Petit tractat de decreixement serè” n’hi afegeix cinc més d’erres, que resulten complementàries a les ja assenyalades:
Re avaluar. Prendre consciència, passar de la quantitat de doblers a l’altruisme i la cooperació…
Bringing bland unica-web.com viagra on line order with liquor or any sort of syrup. cialis 40 mg Occasionally there is a brief moment of discomfort, as if being pinched, but it subsides almost instantly. This kind of treatment has not been approved because there can be embarrassing side effects of this treatment, however, this is not a daily based dose, cialis properien visit to find out more now which means you should take it before you start any interactions with your partner. Blood vessel viagra sales in india surgery is recommended only when leaking vessels cause ED. substituir l’actitud de depredadors per al de jardiners, la recerca de l’harmonia amb la naturalesa
Re conceptualitzar Canviar la mirada entre riquesa/pobresa, raresa/abundància…desconstruir
Reestructurar. Adaptar la producció a les relacions socials, canvi de valors
Redistribuir. Repartir millor.
Re localitzar. Produir i valorar el producte local.

En definitiva, pensar i actuar, sempre en el sentit de fer més i millor amb menys

La frase: Des de la desinformació, els nostres padrins vivien de forma més harmoniosa amb la naturalesa