Presentació/1 (Guió)

PERSONA LLORENCINA (ADT.PL)

Pots baixar-te el pdf de presentació aquí.

Guió de presentació. Continguts

Pàgines:

1.- Imatge d’espera (Sant Llorenç boirós)

2.- Marc. Producció de ses Sitges → Desenvolupament → Grup obert. Sessions de feina cada mes -enguany cada quinze dies- (Una mena de running intel·lectual, emocional i espiritual)

3.- Una idea de reflexió conjunta: Perquè pensam el que pensam i feim el que feim?…recerca dels nostres dimonis.

4.- Reflexions → Què ens fa parcialment diferents a les persones llorencines? Motiu de la imatge. Res es clar i net. Tot es presenta boirós

5.- Concepte bàsic 1: Mai deixam d’evolucionar (els altres, els carrers, les persones…canviam.

6.- Concepte bàsic 2: Dos moments singularment sensibles: Primera infantesa i adolescència

7.- Si en la primera infantesa som esponges → importància de la família (el paper singular de les padrines maternes)

8.- Hipòtesi. L’entorn, el poble, condiciona la família que, a la vegada, ens condiciona a cada un de nosaltres.

9.- Per indagar establim limitacions d’espai (nucli urbà de Sant Llorenç). Els altres nuclis urbans del terme municipal poden tenir històries diferents.

10.- I de temps. Fins a la Generalització dels efectes del turisme (1974?). El turisme incorpora unes variables noves a considerar (altre capítol)

11.- Quins podrien ser aquests trets diferencials?

12.- Buidatge del «Llibre del Centenari» i de les obres, de narrativa local, de Mn. Galmés.
SIDE EFFECTS: For the most part Tadalis SX 20 is one of the popular cipla cialis canada treatment drugs. More importantly side effects seem to be more persistent than expected and last prices cialis discover over here even after the treatment was interrupted. There are two manifestations of 20mg levitra canada medication pills viz. It heals damaged nerves and tissues in the reproductive organs for faster recovery. free levitra sample
13.- Surt una llista de possibilitats.

14.- Per als nostres interessos, ja podem jugar!!.

15.- De la reflexió sorgeix una nova perspectiva. Com es veuen les persones llorencines?. I com ens veuen els que no varen néixer aquí (Recordat transcendència de la primera infantesa) o són externs.

16.- Si es vol saber, s’ha de demanar. Un aspecte positiu i un de negatiu. Mostra: 138 persones (10 llorencines i 5 externes -tres residents i dos no residents- per a cada entrevistadora).

17.- Després d’un primer intent i veient la dispersió…decidirem fer agrupacions (10+10) per encaixar les respostes. En la majoria dels casos possible, però no sempre (van a «Altres»).

18.- Fer les entrevistes ens posta els primers aprenentatges: Diferències, aspectes negatius, pors… I també dubtes: dues idees no idèntiques es poden reflectir en una mateixa paraula, de la mateixa manera que una mateixa idea es pot expressar amb paraules diferents.

19.- Gràfiques de resultats d’aspectes positius (Persones llorencines + persones d’altres orígens)

20.- Gràfiques d’aspectes «a millorar» (Persones llorencines – persones d’altres origens)

 

21.- De que serveis tot això?. Entendre’ns i acceptar-nos. I que si un dia ens venen ganes de xafardejar, no tenim perquè sentir-nos malament al no tenir res d’extraordinari.

22.- També ens pot portar a la reflexió, per conèixer, acceptar o transformar el que hi ha.

23.- Ja amb la feina feta, dubtes d’edició. S’opta per l’edició virtual al ser una «aproximació» una feina no acabada del tot i oberta a ampliacions i modificacions.

24.- Crèdits i tancament.