11.- Resum i avaluació

AVALUACIÓ DEL TALLER (Participants)
Aspectes positius: (Seguint l’ordre que expositiu)

1- Coneixements (molts de llibres/2); coneixement interior; millora personal.
2- Bona harmonia, enfocar activitats, conèixer altra gent, re descobriment de persones…
3- Bàsicament relatius a la incidència social i personal.
Aspectes a millorar:
1- Temes repetitius/2, horari curt/2, parlar en public.
2- Compromís, implicació/3. Càrrega dels «deures» (ambivalència).
3-
Global
Molt positiu. Clarifica posicionaments i ajuda a millorar

ALTRES CONSISDERACIONS (Monitoratge)
De banda el “deixar fluir” i la participació directe d’alguns dels integrants del grup, el taller no disposava d’altres objectius concrets. Per això l’avaluació s’haurà d’establir a manera de “mirada des de la distància” amb les següents consideracions:

  • -S’han de considerar ferms, en cada cas, els processos d’aprenentatge; puix de banda el “s’aprèn redflexionant conjuntament” de Maturana, cal considerar la piràmide de Glasser: “el que més s’aprèn és el que es prepara per ensenyar”.
  • -Un altre consideració és el repte que suposa parlar en públic; rompre la imaginària barrera de “la por a fer el ridícul” (i més quan en el grup hi ha experts en el tema)
  • -La força del grup en el sentit de “no voler quedar malament”, a vegades, ha pogut induir a fer determinats exercicis o, si mes no, a sentir-se malament per no haver-los fets ( i tot malgrat l’absoluta llibertat individual establerta). (Força del grup que, tal vegada es podria aplicar en altres indrets i circumstàncies).
  • -Tal vegada el tema dels “deures” de les accions derivades de les propostes de les lectures es el tema que ha quedat més obert. Malgrat la consciència de que “som el que fem”, la durada de les sessions -com s’indica en les valoracions dels participants- ha curtejat, per poder explicar en deteniment la feina feta en cada cas. Malgrat tot s’han produit mitja dotzena de jocs de desenvolupament.
  • -El taller disposa d’unes determinades característiques (gratuïtat, indagació interior, compromís d’acció…) que no resulten de fàcil i reeeixida aplicació. Malgat això el que a vegades pot semblar, segons valoració del participants, manca de compromís, també pot obeïr a variables, en principi  no controlades, derivades de singulars situacions personals. Si resulta cert que, enguany s’ha hagut de suspedre una sessió per falta de qüorum i, per comoditat se n’ha moguda una altra; també ho és que en determinades sessions de participació limitada també han sorgit idees poderoses (Com “el dia de la camilla” a s’Elefat Verd).
  • -El grup acaba actiu. Es comencen a engegar les sessions de l’any vinent; compromis de continuitat(seguiment en “trobades d’estiu”, i recuperació de la inacabada tasca de l’anàlisi de l’esser dels llorencins. (Com a passa prèvia a l’estudi del marc cultural que ens determinen els mites)

It makes a person completely free from erectile dysfunction. super viagra online is an excellent product which is basically used by the people to overcome the issue but fail to get over it. Always combine it with regular exercises and relaxation therapies. pfizer viagra prix Men should take levitra line pharmacy extra care of his regular diet. It is a generic version of greyandgrey.com cialis overnight delivery however it is much cheaper and simply available.
UNA PRIMERA INDAGACIÓ PER AL TALLER 2017/17
A manera de tancament treballarem, mitjançant pluja d’idees possibles temes a tractar:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El dia acabà, després de sopar, amb una llarga vetlada de rialles, copes i altres endiumenjats.