Mantenir el ritme…

FavesA vegades costa. Però procuram mantenir el ritme de publicacions. Si fa no va una entrada mensual a cada un dels cinc blocs. Les darreres…

Una didàctica possible…
Maneres de fer
Joc de la construcció conjunta