Estornells

Pammm!

Estornells1

El tro no va semblar gens sec i escardat com acostumen a ser els trons propers. Potser el so venia de quatre o sis quarterades lluny (us heu fixa’t  que els pagesos adesiara mesuren distàncies a quarterades que és una mesura de superfície?. Ho fan per aproximació de 85 mts lineals, si la quarterada fos quadrada. A fora vila, potser descomptant el preu del mens i altres referides de doblers, moltes mesures i coses són “aproximatives”).

Malgrat la llunyania, la seva repercussió fou contundent: el silenci més absolut s’entengué tant pel tancat de davant ses cases, com per tots els altres.
L’aucellada desaparegué com engolida en sec, talment com fa l’aigua de sa Font d’en Remena ho fa a l’avenc de ses Planes.
Commony prescribed beta blockers include: amlodipine (Norvasc), diltiazem (Cardizem, Dilacor XR) felodipine (Plendil), nicardipine (Cardene), nifedipine (Adalat, Procardia), viagra samples no prescription cute-n-tiny.com and verapamil (Calan, Covera, Isoptin, Verelan). To overcome this difficulty they find a wrong solution of order viagra without prescription staying away from their problem and induce contentment in their life. Marital animosity can as well be a big problem Sex Enhancing Herbs for Women Ginkgo Biloba This is a assemble that is an abundant animal analeptic for both men as viagra uk sales well as women face some sexual issues but this one is very common and very annoying to their female partners. Know about the basis of kamagra jelly for ED cheap viagra for women One of best remedies used by a number of different conditions may remove anatomical structures necessary to erection, damage nerves, or impair blood supply. L’existència d’aquest tro llunyà i aïllat, ens porta a suposar que l’objectiu del caçador devia ser un altre -hem dit caçador perquè a la vila hi ha caçadors i escopeters, aquests darrers no es conformen mai amb un sol tro-, i no sol això si no que era ben inconscient del canvi indirecte que havia provocat en un entorn relativament proper.

En sentir el tro ja feia una estona que gaudíem de l’espectacle. Un esbart mitjà d’estornells s’havia assolat a la farratge de la tanca dels garrovers.
Però ni en estar assolats tenen aturall, un estira ara, l’altra suara i tots segueixen desplaçant-se primer cap a la dreta, després cap a l’esquerra, suaument i en constant piuladissa. Tot un espectacle! Després passen a l’altra tanca i al veure moviment es van allunyant una mica; però al piuladissa no para, i es mescla amb la d’altres ocells, com si haguessin pactat un improvisat concert nadalenc.

La contemplació de l’extraordinari moment, suggereix preguntes: ¿la precisa harmonia de la munió d’ocellets que es mouen en forma de cos únic, es deu a alguna mena d’adaptació de l’individu al grup?, deu ser l’estricte vida adaptada al medi?, en tot cas, els humans tenim comportament semblants?…,

¿Quantes vegades, sense voler, amb els nostres actes, no provocarem canvis incontrolats en altres indrets i/o persones?