Informacions

S’assenyala a la Presentació que la col·lecció “Informacions” “es el resultant del que  anàvem demanant, llegint, fent i experimentant; cercàvem allò que ens interessava, i preníem notes manuscrites sobre les fitxes didàctiques per preparar les intervencions.

Fumeral

En la recerca de l’eficàcia, ben prest ens n’adonàrem que cadascú havia de preparar el “seu material” i que la feina de la casa, dels qui havíem iniciat l’aventura, havia de ser bàsicament de suggerir, contar experiències i facilitar bibliografia i experimentació a la teringa dels nous monitors que anàvem coneixent”.

Taula

In time of delivery of the medicine you will be able to get the joy of free brand cialis living with your love partner with all sorts of ways. It has brand viagra pfizer a star cast of Emma Stone, Amanda Bines, Penn Bagley, etc. Known for providing up to 36 hours levitra generic of effective treatment, it is the long lasting ED treatment available today. Everyone has a dream to cheap viagra canadian enjoy a pleasurable and satisfying lovemaking session with an improved level of penile erection and peak performance in bed.
 

(Els tres primers números, editats en paper es troben exhaurits. Se’n pot trobar una referència a “Ses Sitges, una experiència en el camp dels equipaments per a l’educació ambiental” editat per la UIB (1992)

Com tot l’altre material de ses Sitges, la col·lecció “Informacions” s’ofereix obertament: que cadascú en faci l’ús que en trobi convenient. Es permet la còpia i reproducció. 
Caterina Pons i Guillem Pont, 
Ses Sitges, agost del 2002