Costos

Ses Sitges és considera “entitat privada no lucrativa” i dins els seu ideari d’educació “no formal” hi consta aquell vell criteri “tot te un cost” entroncat amb aquell altra de que “tot és relacionat amb tot”.  Es a dir, el manteniment de qualsevol equipament comporta despeses a diversos nivells. Des de la mes absoluta independència, fa anys, vàrem analitzar i considerar els següents costos (grup mínim de 20 persones i sense IVA):

“Un dia a ses Sitges” :
Sense taller de transformació:   3 € x p
Amb taller de transformació:       5 € x p

“Varis dies a ses Sitges”:
Mateixes condicions que “un dia”, a les quals s’han d’afegir:
Us de dormitoris i banys: 5 € x p
Berenar (matí/tarda):        2 € x p
It shouldn’t be 50mg viagra sale consumed along with alcohol as well as oily or fatty dinners. Erectile dysfunction treatment with kamagra jelly is the best place to buy the medicine online viagra donssite.com and when you order kamagra tablets online, you get the medicine for a cheaper rate. There are people who simply chose to be with the disorder where as there are lots of treatment options available. levitra 40 mg important source is a well known medicine for curing the erectile dysfunction of male reproductive organs due to aging can cause decrease in blood pressure .It is also recommended for those who can’t or do not know that they can actually get rid of erection difficulty. L-Arginine, an amino-acid, helps the body release nitric oxide that facilitates healthy erections by augmenting the blood flow. 5gms of L-Arginine daily can significantly enhance sexual function in men. cheap order viagra Dinar/Sopar:                          6 € x p

Suplements:
Neteja menjador: 1,5 € x p (quan parar taula, escurar i netejar no s’utilitza didàcticament i es deixa a càrrec de ses Sitges)
Neteja dormitoris: 1,5 € x p (quan ordenar, granar i fregar els dormitoris es deixa a càrrec de ses Sitges)
Cuina: 1 € x p (quan el grup aporta el menjar i ses Sitges la infrastructura de torrador i llenya o la cuina)
era
Vet aquí una petita formula que permetrà fer un càlcul aproximat, en funció dels serveis utilitzats

[wpcc id=”1″]