Activitats

100_1525La realització d’activitats educatives i lúdiques i més concretament les encaminades a l’auto coneixement, al canvi d’hàbits en relació a l’entorn i a la millora de relacions amb els altres conformen la finalitat, el “per a què” de ses Sitges. En altres pàgines es concreten el “que” i també el “com”, sempre amb l’indefugible objectiu de cercar l’adaptació al grup i  a cada una de les persones. Parlaríem sempre, idò, de “propostes obertes” i de “suggeriments”…sempre negociables.