Tendresa?

Mare i fillLa vida a foravila -com a qualsevol altre indret- si hi aplicam això que en diuen  “mirada candorosa” (infantil, oberta, absenta de prejudicis) en podem treure un enfilall de reflexions que, si són debatudes i compartides, poden abocar a l’aprenentatge.

El comportament instintiu de la mare ovella vers els menets petitons resulta d’una tendresa aparent encomiable: l’atenció -saber sempre on és i que fa-, el control de distàncies -nofer-se gaire lluny mentre el menut dorm vora una soca-,  la companyia -estar un vora l’altre fins i tot prioritzant aquesta companya sobre el menjar-… son detalls que podrien portar a la consideració que els animals gaudeixen de sentiments semblants als dels humans.
Ashwagandha is considered powerful as levitra in uk frankkrauseautomotive.com and ginseng. To go for Kamagra buy, you need any special levitra on line http://frankkrauseautomotive.com/testimonial/quality-used-vehicles/ efforts. Resources to levitra without prescription frankkrauseautomotive.com obtain Kamagra: After getting approval from Food and Drug Administration or FDA. Also, talk to your doctor about OTC or prescription medicines that only authorized healthcare providers can offer. cheap brand levitra
Però també es possible la reflexió inversa, ¿quants comportament humans atribuïts a l’estimació, a la bonhomonia… no son realment comportaments instintius?